DVH Rekrytering AB - Kandidatbank dagligvaru, detalj- och fackhandel

Kandidater inom kategori färskvaror, bageri & konditori / avdelningsansvarig
Nr Område Erfarenhet Ansvar Kompetens Utbildning Vision/Framtid
1. Butik dagligvaror COOP 1-5 år Bageriansvarig Bageri Interna utbildningar Bageriansvarig
    Leveransbageri 1-5 år Konditoriansvarig Konditori HACCP Medarbetare
    Konditori/Bageri 5-10 år Egenföretagare      
             
2. Butik dagligvaror Leveransbageri 1-5 år Bageriansvarig Bageri Konditori Bageriansvarig
    Konditori/Bageri 15-20 år Konditoriansvarig Konditori Bageri  
      Utbildare Utbildare HACCP  
             
3. Butik dagligvaror Leveransbageri 10-15 år Bageriansvarig Bageri Livsmedelsprogram Bageriansvarig
    COOP 1-5 år Medarbetare Konditori    
    Bergendahls 1-5 år        
             
Hemsida av KA Webb & Tryck