DVH Rekrytering AB - Kandidatbank dagligvaru, detalj- och fackhandel

Kandidater inom kassaledare / avdelningsansvarig
Nr Område Erfarenhet Ansvar Kompetens Utbildning Vision/Framtid
1. Butik dagligvaror Bergendahls 1-5 år Kassaledare Kassaledare Sälj & marknadsföring Kassachef
    Övrig handel 1-5 år Butikssäljare Administration   Kassaledare
        Ekonomi    
             
2. Butik dagligvaror ICA 1-5 år Kassaledare Kassaledare ATG & Svenska spel Kassaledare
    Restaurang Kolonial Administration    
      ATG & Svenska spel Ekonomi    
             
Hemsida av KA Webb & Tryck